Tünnium - külade võistlus. Juhend. Tagasi

30.06.2010

TAMSALU VALLA KÜLADE VIIEVÕISTLUS Tünnium-2010

Küladevaheline viievõistlus koosneb järgmistest aladest:

·         Värske lõhe  grillimine (igale võistkonnale antakse grillimiseks 2 kilost forelli)

·         Magusaküpsetise võistlus (kodutööna)

·       Koduõlle valmistamise võistlus (vähemalt 5 liitrit)

·       Tünnisõiduvõistlu (2 meest ja naine)

·       Sõudevõistlus (2 aerutajat)

Külad võivad osaleda ühel või kõigil aladel ühe võistkonnaga.                                                                Külade võistkondade punktid summeeritakse üldarvestuses.               

Üldarvestuses I koha võitnud küla saab   3000.- rändkarikas                                        .                
II koha võitnud küla saab   2000.-                                           .                   
III koha võitnud küla saab   1000.-            

Auhinnad ka kõikide alade võitjatele.                                          Alljärgnevalt lisatud kõigi võistlusalade reeglid.

Väiksematel küladel on õigus moodustada liitvõistkondi.

Registreerida saab 10. juulini 2010.a.

 telefonil 3230968 (kultuurimaja),  tiia.uudeberg@tamsalu.ee                                             .              3228431 (vallavalitsus Viivi ),  viivi.simonlatser@tamsalu.ee

Kõik eelregistreerunud osalejad  saavad käepaela sisenemaks üritusele tasuta!!!!.  Võistluspäeval seda võimalust ei ole!

1. Tamsalu Valla Küladevahelised Meistrivõistlused Grillimises võistluste reeglid

1.      Algus kell 16.00 Porkunis  Lossisaarel (Paetorni juures)

2.      Võistluste eesmärk.
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada valla parimad kalagrillijad Tamsalu valla külade seas.
Kohtunikkond hindab iga võistkonna võistlusplatsil toimuval avalikul esitlusel fantaasiarooga, mille võitja pälvib peapreemia. Fantaasiavoorus antakse välja ka esitluse eripreemia atraktiivseima esitluse eest. Selgitatakse välja ka publiku lemmik (toote väljanänägemine ja esitluse atraktiivsus).
2. Aeg, koht ja üldine ajakava.
Võistlused toimuvad laupäeval, 10. juulil 2010, Porkuni lossisaarel  Tünnisõidu ja Porkuni päeva raames.
Võistlused algavad kell 16.00 võistkondadele antud forellide grillimisega, kodus ettevalmistatud kastmete, maitseainete jm lisanditega.
Fantaasiavooru hindamine algab võistkondade platsidel kell 17.00 ja autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.
3. Võistkonna koosseis ja peaauhind.
Igal võistkonnal on võistkonna kapten ehk peakokk. Võistkonnaliikmete arv ei ole piiratud. Võistkonna kapten on vastutav võistkonna ja nende külaliste käitumise eest võistkonna võistlusalal. Oluline on, et võistkond ei segaks oma arvuka liikmeskonnaga iseennast ja teisi võistlevaid võistkondi.
Võistkonnal on õigus kutsuda oma võistlusplatsile külalisi, kostitada neid ja arendada seltskondlikku tegevust.
 4. Vahendid võistlusteks.
Iga võistkond võistleb omal ehk kaasavõetud söegrillil ja oma tooraine ja materjalidega (forellid antakse üle 16.00)  Tarvikud, vahendid, tööpinnad, muu mööbel ja atribuutika ning võistlusplatsi kujunduselemendid (v.a. kolmandate ettevõtete reklaamid) on iga võistkonna vabal valikul ja korraldamisel.

5. Võistlusplats ja publik.
 Võistkond annab võistlusplatsi  korraldajale üle selle vastuvõtmise seisukorras – see tähendab, et võistkond viskab võistluste käigus tekkinud prügi korraldaja poolt paigaldatud prügikastidesse ja heastab või taastab maapinnale või loodusele tekitatud kahjustused (v.a maapinna normaalne kulumine). Samuti kohustub võistkond hüvitama tema tegevusest või tegevusetusest tulenevad kolmandate isikute seadusejärgsed nõuded võistluste ja festivali korraldaja vastu.
Võistkond teisaldab oma rajatised ja vahendid võistlusplatsilt pärast võistluste lõppemist.
6. Mida ja kuidas hinnatakse.
 Võistlustööde esitamine toimub kõikidel võistkondadel samaaegselt. Kõik võistkonnad peavad esitlema nende poolt valmistatud võistlusroad kohtunikele alates kell 17.00st. Võitja selgub kohtunike hindamislehtedel märgitud punktide summeerimise alusel — punktide kokku liitmisel suurima summa saanud võistkond ongi võitja.
Fantaasiavoorus hinnatakse roa välimust, maitset, innovatiivsust (sh idee) ja eraldi ka esitluse atraktiivsust (st showd). Fantaasiavooru lipulause on: „Grillida võib kõike!“ Fantaasiaroog peab olema kindlasti valmistatud grillil (kasvõi osaliselt) ja see peab olema võistlusplatsil valmistatud (mitte kodus valmistatud või kauplusest valmis kujul ostetud).
Iga võistkond peab hindamiseks ette valmistama 1 (ühe) võistlustöö ja seda oma võistlusplatsil esitlema.
Igal võistkonnal on aega esitluseks kuni 10 (kümme) minutit.
Fantaasiarooga hinnatakse avalikult — võistkonna võistlusplatsil hindavad võistlustööd kohtunikud ja esitlusshowst saab osa ka publik.
7. Võistlusmaterjalide kohtunikud.
Fantaasiavooru kohtunikud on toidu- ja meelelahutusvaldkonna spetsialistid.
 8. Turvalisus ja hea tava.
Võistkonna iga liige kohustub tegema kõik endast oleneva kaasvõistlejate, publiku ja iseenda ohutuse, sh tuleohutuse tagamiseks ning tegema selleks kõik vajalikud toimingud ning käituma vastavalt. Võistluste korraldajate, peakohtuniku ja turvatöötajate korraldused on kohustuslikud kõigile võistlejaile. Samuti on kõikidele osalejatele kohustuslik Lääne-Eesti Päästekeskuse Tuleohutusbüroo poolt kinnitatud „Tuleohutuse tagamise nõuded avalikul üritusel” täitmine.

Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968                                                         e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee

2. ja 3.Tamsalu valla küladevaheline koduõlle  ja küpsetise (magus)  valmistamise võistlus.

 1. Kodus eelnevalt valmis teha.
 2. Tuua võistlusplatsile (Porkuni lossisaarele Paemuuseumi taha) serveerimiseks ja degusteerimiseks vahemikus alates 17.00st
 3. Võistkonna suurus ei ole oluline.
 4. Toote esitlusel ülesnäidatud atraktiivsus ja loomingulisus annavad lisapunkte. Igal võistkonnal on aega esitluseks kuni 10 (kümme) minutit.
 5. Tooteid hindab erudeeritud kohtunikkond
 6. Autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.

 

Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968                                                         e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee

 

4. Tamsalu valla küladevaheline tünnisõiduvõistlus.

 1. Algus kell 14.20 Porkunis Kaieallikal
 2. Osalevad Tamsalu valla külade võistkonnad
 3. Võistkond on 3-liikmeline: 2 meest ja 1 naine
 4. Teatesõit ja vahetused algavad sillalt tünni sisenemisega.
 5. Aitavad ainult oma võistkonna liikmed
 6. Lõpuaeg fikseeritakse viimase teatevahetuse sõitja käepuutest vastu maabumissilda.
 7. Autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.

 

Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968                                                         e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee

 

5. Tamsalu valla küladevaheline sõudevõistlus.

 1. Algus kell 15.15 Porkuni Suurjärvel.
 2. Stardijoon kohvik „Kullese“ kohal
 3. Paadid loositakse.
 4. Osalevad Tamsalu valla külade 2- liikmelised võistkonnad. Sugu pole oluline. Kumbki sõudja aeutab ühe aeruga.
 5. Aerutatakse ümber tähise ja lõpetatakse stardijoonel.
 6. Autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.

 

Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968                                                         e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee