MTÜ Porkuni üldkoosolek on 7. novembril kell 12.00 Tagasi

20.10.2010

Nii otsustasid täna Rahvamajas koos olnud inimesed.
Päevakorras:
1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. Juhatuse tööaruanne
3. Uue juhatuse valimine.
Kohal oli 8 inimest. Põhiteemaks aruteludes oli ühingu tulevik. Ain Aasa ütles, et ühing vajab uusi inimesi etteotsa, kes hakkaksid tegelema sisulise tööga, kuna eeldused on loodud - maja on olemas.  Vana juhatus ei soovi ennast siduda uute rahaliste kohustustega, neid aga tuleb seoses uutele projektidele rahastamisotsuste saamisega teha. MTÜ rahade liikumine on olnud läbipaistev, tegevus projektipõhine. Töötasusid ega mingeid muid summasid eelarves praktiliselt pole.  Mitu inimest küsisid, kuidas on Rahvamaja seni majandatud. Perenaine Hiile on seda teinud läbi Põllumajandusühistu ja majas toimunud ürituste - majutuste kaudu. Maja kulud pole kajastunud ühingu eelarves. Ette heideti seda, et Porkuni inimestel puudub teave Rahvamaja kasutamistingimustest, maja hinnakirjad ja muu teave pole kättesaadav.
Arutati kolme võimalust - ühing jätkab samal viisil, see likvideeritakse või kolmas on võimalus kellegagi liituda. Toetati MTÜ töö jätkamist. Avaldati arvamust, et MTÜ peab muutuma rohkem kohalikule inimesele suunatuks. Millise arvmusega saab ainult nõustuda. Ain Aasa arvas, et juhatuse esimehena võiks jätkata Hiile, kuna ta nagunii viimased aastad on projekte kirjutanud ja maja arendamisega tegelenud. Teisi arvamusi ei olnud, Hiile ise oli nõus. Ta pakkus juhatuse liikmeteks veel Viljar Vikki ja Kaljo Pilti. Lubas veel mõelda.
Kõigest räägitust ei jõua kirjutada, aga ettepanekuid ja mõtteid tulevikuks kogunes omajagu.
Need eelnevad väljapakutud nimed pole üldkoosolekule siduvad. Vastavalt põhikirjale saavad kõik liikmed teha ettepanekuid.
Tänasest kuni pühapäevani saavad liikmed teha täiendusi või ettepanekuid päevakorra osas. Siis saadan välja tähitud kirjad kutsetega kõigile ametlikele liikmetele. Koosolekule on oodatud kõik inimesed, kes soovivad MTÜ Porkuni liikmeks astuda. Elukoht ei pea olema tingimata Porkuni.
Küsimused ja ettepanekud telefonil 53339749 või meilile ainaasa@gmail.com