Järvetalu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Tagasi

15.05.2007

Väike-Maarja vallavolikogu võttis 25. aprillil vastu Väike-Maarja vallas Kännuküla külas ja Tamsalu vallas Porkuni külas asuva Järvetalu kinnistu (7,14 ha) detailplaneeringu.
Detailplaneeringu projekti avalik väljapanek on Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna tn 10), Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis (Pikk tn 7) ning Väike-Maarja valla kodulehel 14.05 - 27.05.2007.
Planeeringu eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, liikluskorralduse, kommunikatsioonide, tehnorajatiste, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete jms määramine.
Asjast huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku kestel kirjalikult esitada parandusi ja täiendusi ning vaidlustada planeeringut.

Planeeringuga saab täpsemalt tutvuda järgneval aadressil: http://www.v-maarja.ee/index.php?part=news&id=342&cal_day=&cal_month=