Jäätmeveo alane infotund!!!

27.02.2008

Tamsalu Vallavalitsus ja AS Ragn Sells viib Porkuni koolis läbi infotunni korraldatud jäätmeveole ülemineku ja korralduse teemadel.

Infotund toimub 28.veebruaril 2008.a.  kell 18.00 Porkuni Koolis.

Olete oodatud koosolekule, et saada vastuseid, mida kujutab endast korraldatud jäätmevedu ja mis sellega seoses inimese jaoks saab olema teistmoodi kui varem.

Juttu tehakse ka olmejäätmete sorteerimisest.

Ootame rohket osavõttu ja asjalikke küsimusi!


Tamsalu Vallavalitsus