Porkuni veemajanduse projekt leidis toetust

27.02.2008

Tamsalu Vallavalitsus esitas 2007.a. novembris SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi 2008.a. I vooru kaks projekti taotlust Porkuni vee- ja reoveemajanduse korrastamiseks, etapid I ja II.

Eile, 26. veebruaril toimunud KIKi nõukogu koosolekul otsustati rahuldada mõlemad taotlused, eraldades Porkuni vee- ja reoveemajanduse projektile 3,55 miljonit krooni. Kogu projekti maksumus koos Tamsalu valla omafinantseeringuga on mõneti suurem.

See on Porkuni jaoks suurepärane uudis, sest plaan Porkuni veemajandust parandada on aktuaalne olnud juba 2003. aastast. Peale tööde teostamist paraneb järve tervislik seisund ja inimeste elukvaliteet. Tööd algavad eeldatavasti suve hakul ja kestavad hilissügiseni. Nendest arengutest ja tööde teostamisega kaasnevatest asjaoludest püüame infot jagada Porkuni kodulehel.

Täname KIKi nõukogu ning soovime Tamsalu Vallavalitsusele edu ja õiget valikut töövõtja leidmisel!