Toimus uue kooli detailplaneeringu arutelu

17.03.2008

17. märtsil 2008 toimus Porkuni uue kooli ehituse ala detailplaneeringu esimene avalik arutelu Porkuni praeguse kooli saalis. Kohal olid esindajad detailpaneeringut tegevast firmast, Riigi Kinnisvara aktsiaseltsist (RKAS), kooli juhid  ning kohalikud inimesed.

Põhiline ja kõige kurvem sõnum oli see, et Haridusministeerium (HM) pole ikka veel lõplikult otsustanud uue kooli ehitust. See tähendab, et suure tõenäosusega võib ehitus ka tulemata jääda. Sel juhul on edasiseks mitu varianti, mida aga täna ei arutatud.

Kohaletulnud ametimeestel puudus konkreetne nägemus isegi kooli ruumiprogrammist, sest HM on eelnevalt Porkuni Kooli esitatud mahte kärpinud kuuelt tuhandelt ruutmeetrilt neljale tuhandele, mis tähendab RKAS-ile kogu projekteerimise protsessi uuesti alustamist. Üle on andmata ka vana kooli hooned, mis tegelikult tähendab seda, et riigil pole ka tekkinud konkreetseid kohustusi.

Kuna hoonest mingeid visioone ei ole, siis arutati ainult kõige üldisemaid küsimusi, märgitud oli ala, kuhu võiks uue kooli hoone tulla - Porkuni - Tamsalu tee äärde heinamaale. Arutleti teedevõrgu, kanalisatsiooni- ja veemajanduse probleeme ning vastati küsimustele.

Otsus Haridusministeeriumist pidi tulema lähema kuu jooksul, seni on kõik lahtine ja midagi pole selge.