Porkuni arenduskeskusele eraldati investeeringutoetus

25.04.2008

Täna saabus kiri, milles PRIA teatas, et  MTÜ Porkunile on eraldatud toetust arenduskeskuse teise etapi rekonstrueerimistöödeks 839369.- EEK.
Väga positiivne, et peale pikka ootamist ja vaevanägemist kroonis tööd ka tulemus.