Porkuni elamuala detailplaneeringu arutelu 15.08.2008

13.08.2008

Tamsalu Vallavalitsus kutsub valla elanikke, ettevõtjaid, maaomanikke jt huvilisi

PORKUNI ELAMUALA E-4 (PORKUNI KÜLA, KARJAKOPLI KATASTRIÜKSUS) MAA-ALA DETAILPLANEERINGU ESKIISPROJEKTI AVALIKULE ARUTELULE


Planeeringu eskiisprojekti avalik arutelu toimub 15. augustil 2008 kell 17.00 Porkuni Paemuuseumi kontoris. Planeeringu eskiisprojektiga saab eelnevalt tutvuda Tamsalu Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas vallavalitsuse lahtioleku aegadel aadressil Tehnika tn. 1a, Tamsalu.