Porkuni veeprojekti III etapp sai toetuse

30.03.2009

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab veemajandusprogrammi joogiveevarustuse alamprogrammist (KIK nõukogu otsus 10.03.2009) 1 621 601 krooniga Porkuni vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine/ehitus III etapi töid.

Ehitusskeem:  III etapp

Mati Tamm
ehitusspetsialist

Toimetas: Martin Sõmer