Heakorrakonkurss 2009

06.05.2009

Jätkuvalt toimuvad heakorraalased konkursid „Kaunis kodu“ ja „Ilus küla“ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Viru Maavalitsuse koostöös.

Osalema kutsume kõiki: väike- ja korterelamuid, talusid, suvekodusid, tootmisobjekte, majade gruppe, tänavaid, koole, parke, mererandu, klubisid, külamaju, külasid, spordirajatisi, viidapuid jne.

Käesoleva aasta konkursi motoks on: Ilus kortermaja kaunistab selle elanikke ja asulat. Tuleks meeles pidada ka president Meri mõtet: kodu ei lõpe sinu enese õuega, kodu on kogu Eestimaa.

Ettepanekud konkursil osalevate objektide kohta palun esitada hiljemalt 27.maiks kirjalikult aadressil: Virumaa Lootus, Kreutzwaldi 5B,44314 Rakvere või e-postiaadressil: virumaalootus@hot.ee  

Siinjuures ettepanek maakonna tublidele külaseltsidele: pakkuge omavalitsustele abi kaunimate objektide väljaselgitamisel.

Kontaktisik: Hilma Männik telefon 324 0166 või 52 01 474