Võistlusjuhendid

03.07.2009

TAMSALU VALLA 2.  KÜLADE VIIEVÕISTLUS 2009

Küladevaheline viievõistlus koosneb järgmistest aladest:

·        Fantaasiaroa grillimine (peab jaguma degusteerimiseks 10- le inimesele)

·        Värke hapukurgi valmistamine (vähemalt 10 kurki)

·       Koduõlle valmistamise võistlus (vähemalt 3 liitrit)

·       Rannavolle

·       Leilivõtmise võistlus

Külad võivad osaleda ühel või kõigil aladel ühe võistkonnaga.                                                                Külade võistkondade punktid summeeritakse üldarvestuses.                 Üldarvestuses I koha võitnud küla saab   3000.-+ rändkarikas                                        .                     II koha võitnud küla saab   2000.-                                                .                    III koha võitnud küla saab   1000.-            

Auhinnad ka kõikide alade võitjatele.                                          Alljärgnevalt lisatud kõigivõistlusalade reeglid.

Registreerida saab 10. juulini 2009.a.

telefonil 323 0968 (kultuurimaja), 5647 0855 , tiia.uudeberg@tamsalu.ee                                             .             

322 8431 (vallavalitsus Viivi ),viivi.simonlatser@tamssalu.ee

Tamsalu Valla Küladevahelised Meistrivõistlused Grillimises – Tünnium 2009 võistluste reeglid

1.      Võistluste eesmärk.
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada valla parimad grillijad Tamsalu valla külade seas. Selleks osutub kohtunikkonna poolt pimehindamise meetodil hinnatud söegrillil parima fantaasiatoote valmistanud grilli- võistkond.
Kohtunikkond hindab iga võistkonna võistlusplatsil toimuval avalikul esitlusel ehk fantaasiavoorus erikategooriat, st fantaasiarooga, mille võitja pälvib fantaasiavooru peapreemia. Fantaasiavoorus antakse välja ka esitluse eripreemia atraktiivseima esitluse eest. Selgitatakse välja ka publiku lemmik (toote väljanänägemine ja esitluse atraktiivsus).
2. Aeg, koht ja üldine ajakava.
Võistlused toimuvad laupäeval, 11. juulil 2009, Porkuni lossisaarel  Tünnisõidu ja Porkuni päeva raames.
Võistlus toimub  kell 18.00-19.30 võistkondade poolt kodus ettevalmistatud toodete grillimisega
Fantaasiavooru hindamine algab võistkondade platsidel kell 19.30 ja autasustamine toimub kell 22.00 paemuuseumi taga pealaval.
3. Võistkonna koosseis ja peaauhind.
Igal võistkonnal on võistkonna kapten ehk peakokk. Võistkonnaliikmete arv ei ole piiratud. Võistkonna kapten on vastutav võistkonna ja nende külaliste käitumise eest võistkonna võistlusalal. Oluline on, et võistkond ei segaks oma arvuka liikmeskonnaga iseennast ja teisi võistlevaid võistkondi.
Võistkonnal on õigus kutsuda oma võistlusplatsile külalisi, kostitada neid ja arendada seltskondlikku tegevust.
 4. Vahendid võistlusteks.
Iga võistkond võistleb omal ehk kaasavõetud söegrillil ja oma tooraine ja materjalidega.                               Tarvikud, vahendid, tööpinnad, muu mööbel ja atribuutika ning võistlusplatsi kujunduselemendid (v.a. kolmandate ettevõtete reklaamid) on iga võistkonna vabal valikul ja korraldamisel.
5. Võistlusplats ja publik.
 Võistkond annab võistlusplatsi  korraldajale üle selle vastuvõtmise seisukorras – see tähendab, et võistkond viskab võistluste käigus tekkinud prügi korraldaja poolt paigaldatud prügikastidesse ja heastab või taastab maapinnale või loodusele tekitatud kahjustused (v.a maapinna normaalne kulumine). Samuti kohustub võistkond hüvitama tema tegevusest või tegevusetusest tulenevad kolmandate isikute seadusejärgsed nõuded võistluste ja festivali korraldaja vastu.
Võistkond teisaldab oma rajatised ja vahendid võistlusplatsilt pärast võistluste lõppemist.
6. Mida ja kuidas hinnatakse.
 Võistlustööde esitamine toimub kõikidel võistkondadel samaaegselt. Kõik võistkonnad peavad esitlema nende poolt valmistatud võistlusroad kohtunikele alates kell 17.00st. Võitja selgub kohtunike hindamislehtedel märgitud punktide summeerimise alusel — punktide kokku liitmisel suurima summa saanud võistkond ongi võitja.
Fantaasiavoorus hinnatakse roa välimust, maitset, innovatiivsust (sh idee) ja eraldi ka esitluse atraktiivsust (st showd). Fantaasiavooru lipulause on: „Grillida võib kõike!“ Fantaasiaroog peab olema kindlasti valmistatud grillil (kasvõi osaliselt) ja see peab olema võistlusplatsil valmistatud (mitte kodus valmistatud või kauplusest valmis kujul ostetud).
Iga võistkond peab hindamiseks ette valmistama 1 (ühe) võistlustöö ja seda oma võistlusplatsil esitlema.
Igal võistkonnal on aega esitluseks kuni 10 (kümme) minutit.
Fantaasiarooga hinnatakse avalikult — võistkonna võistlusplatsil hindavad võistlustööd kohtunikud ja esitlusshowst saab osa ka publik.
7. Võistlusmaterjalide kohtunikud.
Fantaasiavooru kohtunikud on toidu- ja meelelahutusvaldkonna spetsialistid.
 8. Turvalisus ja hea tava.
Võistkonna iga liige kohustub tegema kõik endast oleneva kaasvõistlejate, publiku ja iseenda ohutuse, sh tuleohutuse tagamiseks ning tegema selleks kõik vajalikud toimingud ning käituma vastavalt. Võistluste korraldajate, peakohtuniku ja turvatöötajate korraldused on kohustuslikud kõigile võistlejaile. Samuti on kõikidele osalejatele kohustuslik Lääne-Eesti Päästekeskuse Tuleohutusbüroo poolt kinnitatud „Tuleohutuse tagamise nõuded avalikul üritusel” täitmine.

Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2009 telefonil 3230968                                                         e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee

Tamsalu valla küladevaheline koduõlle (Õllium) ja värske hapukurgi (Kurkium) valmistamise võistlus.

  1. Kodus eelnevalt valmis teha.
  2. Tuua võistlusplatsile (Porkuni lossisaarele Paemuuseumi taha) serveerimiseks ja degusteerimiseks vahemikus 19.30-20.00.
  3. Võistkonna suurus ei ole oluline.
  4. Toote esitlusel ülesnäidatud atraktiivsus ja loomingulisus annavad lisapunkte. Igal võistkonnal on aega esitluseks kuni 10 (kümme) minutit.
  5. Tooteid hindab erudeeritud kohtunikkond
  6. Autasustamine toimub kell 22.00 paemuuseumi taga pealaval.

 

 

Tamsalu valla küladevaheline rannavolle võistlus (Volleum).

VÕISTKOND: Võistkonna suurus kuni 4 mängijat. Mängijate vanus ja kaal  pole oluline.     REEGLID: Mängitakse kohandatud saalivõrgu reeglitega. Lubatud on hanitamine, ülalt lahtiste kätega vastuvõtt ja tõste ning igas suunas ründamine. Esi- ja tagaliine ei arvestata.         Meestel naismängija ründelöögi sulustamine keelatud. Võrgu kõrgus on meeste võrkpalli           oma. Mängitakse 1 geim 21 punktini ning iga 10 pallingu järel toimub poolte vahetus. Kohtunik võib võistlusreegleid vajadusel kohapeal muuta.                                               Võrkpalliplats asub rannakohvik „KULLESE“ vahetus läheduses                                      Võistluse algus kell 12.00

Autasustamine: Lossisaarel Paemuuseumi tagusel laval kell 22.00

 

Tamsalu valla küladevaheline leilivõtmisvõistlus (Leilium).

Ainult üks võistlusklass: mehed ja naised valla küladest  ja Tamsalu linnast

Võistlussüsteem: Võistlema pääseb igast külast üks inimene. Vabade kohtade olemasolul lubatakse võistlema ka individuaalvõistlejaid (registreerumise alusel).

Tegemist on meelelahutusalaga ja kohtade arv on piiratud ning kohad saunas on ebavõrdsed.

Võistlejad peavad kuulama võistluse kohtuniku märguandeid saunas ning võistluse kohtunikul on igal ajal õigus võistlus katkestada.

Kohtunik otsustab ka leiliviskamise intensiivsuse.

Autasustamine: Lossisaarel Paemuuseumi tagusel laval kell 22.00