Porkuni Rahvamaja annab teada

18.10.2009

IKoguneme Porkuni Rahvamajja 31 . 10 . 2009 kell 11.00 kõiki keda huvitab isetegevus,käsitöö ja muu tegevus. Porkuni küla naisseltsi loomine.Ootame rohket osavõttu! H.HIIE telef.: 5050397IIPorkuni Rahvamajas 21. 11 . 2009 kell 12.00 KADRIDE käsitöö laat- müüme,ostame, vahetame.Tuua võib kõike , kas või üks ese. Olete oodatud.H.Hiie telef.: 5050397IIIPorkuni Rahvamaja tänab Porkuni noori ANN AOSAART,GERTHA TEIDLAT,KOIT VILIBERGI abi eest rahvamaja ürituste korraldamisel.Aitäh.Hiile Hiie.