PORKUNI PILLAR 2010 toimub 5. ja 6. juunil

16.04.2010

Sellel aastal korraldatakse rahvusvaheline laste folkloorifestival Porkuni Pillar 2010 üheksandat korda, täis huvitavaid ettevõtmisi.

Porkuni Pillar - see on lapsed 5 aastast –15 aastani üle kogu Eestimaa , kes tegelevad oma juhendajate käe all ,õppides rahvalaulu ,rahvatantsu, pillimängu ,jutte ja kõike ,mis seotud kultuuripärandiga.

Porkuni Pillar – see on nautida suve algust kaunis looduses Porkunis, magades telkides, teha lõket , lüüa tantsu, õppida teistelt lastelt ja õpetada teistele oma maakonna, küla folklooripärandit. See oleks suurepärane võimalus alustada suvepuhkust just nii nagu pakub Porkuni Pillar 2010

Porkuni Pillar – see on kontserdid väliskülalistelt ja meilt endilt, kus läbivaks teemaks on sellel aastal “ Talu linnud ja kõik sellega seonduv “, kus iga laste folkloorirühm esitab oma kavas muinasjutte, mõistatusi, laulumänge, regilaulu, tantsu jne. Kava pikkus kuni 10 minutit. Õhtu lõpeb simmaniga, kus mänge õpetavad oma kavadest kõik rühmad. Põhivedajaks seekord Marju Varblane ansambliga ja abilisteks Tamsalu “ Lustpill”.

Porkuni Pillar – see on käelise tegevuse õpitoad, kus erinevaid materjale kasutades valmivad laste fantastilised teosed , milles juhendajad seavad õhtuks ülesse näituse. Parimatele auhinnad. Kaunimad tööd lähevad kingituseks õpetajatele.

Porkuni Pillar – see on võimalus tutvuda kodulindudega ja nende saadustega

Porkuni Pillar – see on koht, kus leida sõpru väliskülaliste hulgast. Seekordseteks külalisteks iirlased Dublinist ja mujalt

Porkuni Pillari teine päev - see on kohtumised Kivivana, Metsaema, Veteemaga. Saada teadmisi loodusest ja loodushoiust, Porkuni järve kaladest, veest ja veega seotud probleemidest. Saada teadmisi paest – Eesti rahvuskivist. Kuulata legende Porkunist, matkata Porkuni looduses, sõita paadiga järvel.
Sellel päeval tänatakse rühmajuhte , sponsoreid ja teisi tegijaid. See on üritus , kus lapsed märkamatult talletavad kogu eluks meie kultuuripärandit.

See on üritus, mis on omapärane, ilus ja huvitav. See üritus peab jätkuma !

Üritusele registreeri registreerimislehe abil REGISTREERIMISLEHT

allikas: www.tamsalu.ee