MTÜ koosolekust

07.11.2010

7. novembril toimund koosolekul ei tulnud kohale niipalju inimesi, et koosolek oleks olnud otsustusvõimeline. Juhatuse liikmed kinnitasid, et soovivad tagasi astuda ja anda volitused uuele juhatusele. Kuulati ära juhatuse aruanne tehtud töö kohta. On olnud nii kordaminekuid kui puudujääke. Kordaminekud on palju elluviidud projekte, valmis saanud maja, palju üritustel osalenud inimesi. Puudujäägiks peeti senist vähest kohalike inimeste informeerimist ja vähest tegevust küla aktiviseerimisel. Otsustati kutsuda kokku uus koosolek 14. novembril 2010 aastal. Vastavalt põhikirjale on koosolek siis igal juhul otsustusvõimeline, vaatamata kohaletulnud inimeste arvule. Koosolekult puudus kahjuks eelmisel koosolekul uueks juhatuse esimeheks kandideerimise nõusoleku andnud Hiile Hiie.  Järgnes kohalolnute arutelu võimaliku MTÜ tuleviku osas. Kuna puudus Rahvamaja perenaine, ei saanud kohalolnud vastuseid neile küsimustele, mis juba eelmisel korral päevakorda tulid - maja halduskulude suurus, rentimise tingimused ja hinnad.
Juhatus palub kõiki inimesi, keda Porkuni tulevik ja Rahvamajas toimuv huvitab, järgmisel pühapäeval tulla kohale, et ise osaleda otsustamisel.