Porkuni järve suplusvee kvaliteedist

22.07.2011


18.07.2011.a saabus Terviseameti Ida talitusele telefoni teel info Porkuni järve vee kohta, milles
supelnud lastel tekkis nahalööve. Seoses ülaltoodud kaebusega võttis Terviseameti Kohtla-Järve
labori proovivõtja 19.07.2011. a proovi mikrobioloogiliseks analüüsiks ning sinivetikate
(tsüanobakterid) määramiseks Porkuni järve vees.
Terviseameti Kohtla-Järve labori analüüsi tulemuste põhjal vastab järve vesi uuritud
mikrobioloogiliste näitajate osas (soole enterokokid, Escherichia coli) Vabariigi Valitsuse
03.04.2008. a määruse nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” nõuetele. TÜ Eesti
Mereinstituudi vastusest selgub, et tsüanobaktereid leidus vaid väga vähesel hulgal.
Porkuni järv on populaarne supluskoht ja seepärast soovitame teil lasta analüüsida suplushooajal
(juuni-august) järve vee kvaliteeti laboris. Suplusvesi, mille kohta puuduvad andmed, võib olla
tervisele ohtlik.
Olenevalt inimese nahatundlikkusest võivad nahaärritusi peale sinivetikate põhjustada ka teised
veetaimed ja vetikaliigid ning erinevad mikroorganismid. Seoses tekkinud olukorraga
(nahalööbed) tuleb elanikkonda informeerida (rannas infotahvel, kohalik raadio ja ajaleht,
linnavalitsuse koduleht) võimalikest ohtudest: sellises vees supleja peaks kindlasti end pärast
suplust korralikult puhta veega loputama; suplemine ei ole soovitatav ning suplusvee
allaneelamine on kahjulik; suplemine võib olla eriti ohtlik lastele, vanematele ja nõrga
immuunsüsteemiga inimestele; suplemist peaks vältima, kui esineb lahtiseid haavu, seda ka siis,
kui analüüsid vastavad normidele, sest haavade kaudu võib kergesti nakatuda.
Mikrobioloogiline reostus ei tekita nahaärritusi, kuid võib tekitada seedehäireid.
Täpsem info terviseameti koduleheküljel www.terviseamet.ee.
Lugupidamisega

Sirje Nõmtak
Juhtivinspektor direktori ülesannetes