Porkuni järve teemaplaneringu avalikustamine

06.07.2007

Tamsalu vallavolikogu võttis vastu Porkuni järve puhkeala teemaplaneeringu ja 9. juulist kuni 6. augustini on selle avalik väljapanek koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega Tamsalu vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas, Porkuni Paemuuseumis ja Tamsalu valla kodulehel.

 
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg rääkis, et planeeritav ala hõlmab 280 hektari suurust Porkuni järve äärset maa-ala. Teemaplaneeringus on mõeldud nii elukeskkonna, puhkemajanduse kui seda toetava väikeettevõtluse arendamisele kauni ja tundliku loodusega territooriumil.

Valminud materjalidega saad tutvuda siin: http://www.porkuni.ee/?op=body&id=76