Teemaplaneeringu lõpparuande arutelu 17. augustil

08.07.2007

Teemaplaneeringu lõpparuande arutelu Porkuni klubis 17. augustil kell 16.00

Tahaksin juhtida kõigi Porkuni inimeste tähelepanu sellele, et teil tuleb kohustuslikus korras läbi lugeda mahukas teemaplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise aruanne. Leidke sealt need kohad, mis teid puudutavad, vaadake, kas olete kõige kirjapanduga rahul ja tulge kohale 17. augustil, et kasutada viimast võimalust teemaplaneeringusse ja keskkonnamõjude hindamise aruandesse täiendusi, parandusi ja ettepanekuid teha.