Porkuni teemaplaneeringu koosolek

20.08.2007

Reedel toimus rahvamajas Porkuni teemaplaneeringu ja strateegilise keskkonnamõjude hindamise viimane arutelu, kus oli võimalik oma arvamust avaldada ja ettepanekuid teha.

Teemaplaneeringu arutelul oli suurim diskussioon Külmaallika ja sealsete ehitiste ümber. Koosolekul viibisid kaks noort meest, kellel oli huvi hakata sellel platsil ettevõtlust arendama. Nad tegid ettepaneku lisada Külmaallikal lubatud ühele 60 ruutmeetrisele kergehitisele veel teine sama suur, et oleks võimalik ka näiteks suuremaid kokkusaamisi korraldada. Teemaplaneeringu koostajad selgitasid, et ala kasutuselevõtuks on vaja maaomaniku ehk vallaga kokku leppida kasutustingimuste osas ja seejärel tuleb algatada detailplaneering, kus ka kaitsela valitseja ehk Keskkonnateenistus ütleb oma sõna. Korduvalt rõhutai, et Külmaallika on osa kaitsealast ja seal ei saa toimuda mingit massiturismi. 

Teemaplaneeringu koostajad olid nõus kõrvaldama dokumendist praegu kehtivate Porkuni küla ja Tamsalu valla arengukavade vananenud andmed, mis eksitavad lugejat, samuti viima korduvad kaitseala puudutavad andmed lisasse, kuhu tulevad kõigist vajalikest kohtadest viited.

Selgituseks veel kord, et Porkuni puhkeala teemaplaneering on edaspidiseks kõigile kohustuslik dokument, millega on sätestatud kõik lubatud ja keelatud tegevused ja mis annab võimaluse ka kontrolli ja järelvalve tegemiseks. Kõigil inimestel oli võimalik oma ettepanekuid teha ja teemaplaneeringu koostajad rõhutasid, et inimeste aktiivsus Porkunis oli nende jaoks üllatus ning väga palju tehti ettepanekuid ja parandusi.

Keskkonnamõjude hindamise koostaja selgitas kõiki selle teemaga seotud aspekte, kus erilisi diskussioone ei tekkinud. Uudiseks oli, et vald on teinud Porkuni reoveepuhasti väljaehitamiseks eraldi projekti ja kui see rahastamist leiab, on lootust varsti ka kogu Porkuni reovee probleemidele lahendust leida.

Riho Tell selgitas, et jäätmeveo konkurss kuulutatakse välja septembrikuus koos Pandivere piirkonna teiste valdadega(V-Maarja, Rakke, Laekvere), seejärel muutub liitumine jäätmekogumisega kohustuslikuks.